IT Projectmanagement

  • Wij beheren uw projecten / deelprojecten met betrekking tot IT-migraties of systeemintroducties
  • Wij begeleiden uw interne teams of beheren uw externe IT-serviceproviders
  • Wij fungeren als een interface tussen uw bedrijf en uw verschillende IT-serviceproviders
  • Wij nemen deel aan vergaderingen, notuleren en monitoren mijlpalen en projectrapporten
  • Wij maken managementoverzichten en ontwerpbesluiten

Onze experts staan u terzijde en zijn in staat om uw project met succes te begeleiden en, indien nodig, te evalueren.

Confinac