Variantieanalyse

Heeft u uw begroting en planning opgezet, zullen deze ook gebruikt kunnen worden om afwijkingen te bepalen. Waarom zijn kosten hoger dan verwacht of waar hebben verschuivingen plaats gevonden. Wordt er in de boekhouding in overeenstemming met de planning van de controlling geboekt of zijn er fundamentele veranderingen die kunnen leiden tot een afwijking?

Wij ondersteunen graag bij het maken van een variantieanalyse of adviseren u over de aanpak.

Confinac