Project controlling

Heeft u het gevoel het overzicht te verliezen bij een project ?

Wij helpen bij de projectleiding door het analyseren, structureren en plannen van de projecten. Tijdschema’s worden opgesteld, mijlpalen geformuleerd om stap voor stap het doel te bereiken en variantieanalyses worden gemaakt zodat in geval van discrepanties in het huidige project, op korte termijn gereageerd kan worden.

Confinac