Ondersteuning bij de introductie van ERP-systemen

Wij ondersteunen u professioneel in het kader van de financiële boekhouding en cross-disciplinaire afdelingen. Het ERP-systeem wordt gevoed door vele afdelingen van uw bedrijf (operatie, logistiek, accounting of controlling). Al deze gegevens moeten correct worden verwerkt en worden weergegeven in de financiële boekhouding, zoals bijvoorbeeld voorraad of rapportage.

Confinac